Kis reklám: Nyári tábor Szelídi tó - Kézműves tábor, Lovastábor gyerekeknek, Erdei iskola, Osztálykirándulás. Laboratóriumi műszerek - laborműszer kereskedelem, műszerek javítása, szervíz. Gyógyszertári hűtőszekrény. Környezetvédelmi kárelhárító rendszerek. Kardiológus szakorvos - kardiológiai magánrendelés Budapesten. Legyen az életkora százhúsz esztendő. Dr. Erdélyi Judit, szívgyógyász, Áramlásmérő, áramlásszabályzó , St George five star Luxury Boutique Hotel in Budapest, Hungary.

Református énekeskönyv

Az 512 énekes (régi) fajta

Ez egyelőre egy "work in progress", felteszem mert talán már így is hasznos lehet. Hamarosan kap egy motort, hogy keresni, lapozni lehessen. Az is a tervem, hogy önkéntes alapon lehetővé teszem Nektek, látogatóknak, hogy egy-egy éneket átjavíthassatok. A scannelés nyomai még erősen megmutatkoznak a szövegen. Szóval érdemes bebookmarkozni, és a közeljövőben vissza-vissza térni. Erőt gyűjteni, és ha megjelenik a lehetőség a munkába beszállni :-)

Addig is...

Keresés:

IT oldal

Ez egy egyszerűsített kereső, csak írd be sorba az énekek számait, és ő összeszedi őket egy lapra: IT

Android app:

Google Play Store: Református Énekeskönyv app (ingyenes)

Kiterjesztett adatbázis:

  • Csillag Csillag.zip (13MB)
    Csatlakoztasd a telefont pc-hez és a "Refenek/600" mappába húzd a 205 képállományt!
    A szerzői jogi védelem miatt szükséges, hogy a könyv tulajdonosai tudják csak használni a digitális változatot
    Jelszó:
    az énekeskönyv utolsó, kottás énekének száma (123. oldal)

Az összes ének:

1-512. (hosszú oldal: a böngésző oldalon való keresésével CTRL+F)

Tizesével:

1-9. 10-19. 20-29. 30-39. 40-49. 50-59. 60-69. 70-79. 80-89. 90-99.
100-109. 110-119. 120-129. 130-139. 140-149. 150-159. 160-169. 170-179. 180-189. 190-199.
200-209. 210-219. 220-229. 230-239. 240-249. 250-259. 260-269. 270-279. 280-289. 290-299.
300-309. 310-319. 320-329. 330-339. 340-349. 350-359. 360-369. 370-379. 380-389. 390-399.
400-409. 410-419. 420-429. 430-439. 440-449. 450-459. 460-469. 470-479. 480-489. 490-499.
500-509. 510-519.

Címek szerint:

1. Aki nem jár hitlenek tanácsán .
2. Miért zúgolódnak a pogányok? .
3. Ó, mely sokan vannak, Akik háborgatnak .
4. Én igazságomnak Istene .
5. Úr Isten, az én imádságom .
6. Uram, te nagy haragodban .
7. Ó, én Uram és én Istenem .
8. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk .
9. Dicsérlek téged, Úr Isten .
10. Mire távozol tőlünk .
11. Az Istenben bízom jó reménységgel .
12. Szabadíts meg és tarts meg, Uram Isten .
13. Míglen felejtesz el, Uram .
14. A bolond így szól az ő szívében .
15. Uram, ki lészen lakója .
16. Tarts meg engemet, ó, én Istenem .
17. Hallgasd meg igazságomat .
18. Ó, én Uram, ki erőt adsz énnékem .
19. Az egek beszélik És nyilván hirdetik .
20. Az Úr tégedet meghallgasson .
21. Örvendez, Uram, a király .
22. Én Istenem, én erős Istenem! .
23. Az Úr énnékem őriző pásztorom .
24. Az Úr bír ez egész földdel .
25. Szívemet hozzád emelem .
26. Légy ítélőm, Uram, Mert hűséggel jártam .
27. Az Úr Isten az én világosságom .
28. Hozzád kiáltok, kegyes Uram .
29. Mostan, ti hatalmasak .
30. Dicsérlek, Uram, tégedet .
31. Uram, én csak tebenned bíztam .
32. Ó, mely boldog az oly ember éltébe' .
33. Nosza, istenfélő szent hívek .
34. Mindenkoron áldom Az Urat, míg engem éltet, .
35. Perelj, Uram, perlőimmel .
36. A gonosztévőknek dolgán .
37. Ne boszszankodjál a gonosztévőkre .
38. Haragodnak nagy voltában Megindulván .
39. Magamban elvégezém, és mondám .
40. Várván vártam a felséges Urat .
41. Boldog, aki a nyavalyást híven .
42. Mint a szép, híves patakra .
43. Ítélj meg engemet, Úr Isten .
44. Hallottuk, Isten, füleinkkel .
45. Egy szép dolgot hoz elő az én szívem .
46. Az Isten a mi reménységünk .
47. No, minden népek, Örvendezzetek .
48. Nagy az Úr méltóságában .
49. Hallgassátok meg, minden nemzetek .
50. Az erős Isten, uraknak Ura .
51. Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem .
52. Mit dicsekedel gonoszságban .
53. A bolond így szól az ő szívében .
54. Tarts meg, Uram, én Istenem .
55. Hallgasd meg az én könyörgésem .
56. Kegyelmezz meg nekem, én Istenem .
57. Irgalmazz, Uram, irgalmazz nekem .
58. Ti tanácsban ülő személyek .
59. Szabadíts meg engem, Úr Isten .
60. Minket, Úr Isten, elhagyál .
61. Kiáltásom halld meg, Isten! .
62.Az én lelkem szép csendesen .
63. Isten, te vagy én Istenem .
64. Hallgasd meg, Uram, könyörgésem .
65. A Sionnak hegyén, Úr Isten .
66. Örvendj, egész föld, az Istennek .
67. Úr Isten, áldj meg jóvoltodból .
68. Hogyha felindul az Isten .
69. Úr Isten, segíts és tarts meg engem .
70. Siess, ments meg, Uram Isten .
71. Tebenned bízom, én Istenem .
72. Uram, a te ítéletedet .
73. Bizonyára jó az Isten .
74. Miért vetsz minket így el .
75. Dicsérünk téged, Isten .
76. Ismeretes az Úr Isten .
77. Az Istenhez az én szómat .
78. Hallgass, én népem, az én törvényemre .
79. Öröködbe, Uram, pogányok jöttek .
80. Hallgasd meg, Izráel pásztora .
81. Örvendezzetek Az erős Istennek .
82. Az Isten áll ő seregében .
83. Uram, ne hallgass ily igen .
84. Ó, seregeknek Istene .
85. Nagy kegyesen től, Uram, földeddel.
86. Hajtsd hozzám, Uram, füledet .
87. Az Úr Isten az ő lakó hajlékát .
88. Úr Isten, én idvességem .
89. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem .
90. Tebenned bíztunk eleitől fogva .
91. Aki a felséges Úrnak .
92. Ékes dolog dicsérni, Uram, Felségedet .
93. Nagy hatalmával regnál az Isten .
94. Ó, erős boszszúálló Isten .
95. Jertek, örvendjünk mindnyájan .
96. Énekeljetek, minden népek .
97. Az Úr Isten regnál, Ő az erős király .
98. Énekeljetek új éneket .
99. Az Úr országol És regnál nagy jól .
100. E földön ti minden népek .
101. Mindennek előtte irgalmasságról .
102. Hallgasd meg, Uram, kérésem .
103. Áldjad, lelkem, Uradat, Istenedet .
104. Áldjad, lelkem, az Urat és tisztöld .
105. Adjatok hálát az Istennek .
106. Az Urat áldjátok, mert jó .
107. Dicsérjétek az Urat, Mert nagy ő jóvolta .
108. Úr Isten, kész az én szívem .
109. Ó, Úr Isten, én dicsőségem .
110. Az Úr Isten monda az én Uramnak .
111. Hálát adok, Uram, néked .
112. Boldog az ember, ki az Istent .
113. Az Urat ti, ő szolgái .
114. Hogy Izráel kijött Egyiptomból .
115. Nem nekünk, Uram, nem nekünk engedd .
116. Szeretem és áldom az Úr Istent .
117. Az Urat minden nemzetek .
118. Adjatok hálákat az Úrnak .
119. Az oly emberek nyilván boldogok .
120. Én az Úr Istenhez kiálték .
121. Szemem a hegyekre vetem .
122. Örülök az én szívembe' .
123. Tehozzád szemeimet, Úr Isten .
124. Az Izráel ezt nyilván mondhatja .
125. Akik bíznak az Úr Istenben .
126. Mikor a Siont az Isten .
127. Hogyha ember házat épít .
128. Boldog az ember nyilván, Ki az Istent féli .
129. Én ifjúságomtól fogva engem .
130. Tehozzád teljes szívből .
131. Uram, nem űz nagyra szívem .
132. Emlékezzél meg, Úr Isten .
133. Ímé, mily jó és mily nagy gyönyörűség .
134. Úrnak szolgái mindnyájan .
135. Áldjátok az Úr nevét .
136. Dicsérjétek az Urat .
137. Hogy a babiloni vizeknél ültünk .
138. Dicsér téged teljes szívem .
139. Uram, te megvizsgálsz engem .
140. Szabadíts meg engem, Úr Isten .
141. Tehozzád kiáltok, Úr Isten .
142. Én az Úrhoz felkiálték .
143. Hallgasd meg, Uram, kérésemet .
144. Áldott az Úr, ki kezemet ta-nítja .
145. Magasztallak téged, én Istenem .
146. Áldjad, én lelkem, az Urat .
147. Az Urat dicsérjétek, mert jó .
148. No, dicsérjétek mindnyájan .
149. Az Úrnak, no, énekeljetek .
150. Dicsérjétek az Urat! .
151. Uram Isten, siess.
152..
153. A 152. dics. dallamára: Szent Isten, noha néked..
154. A 370. dics. dallamára: Jövel Szentlélek Úr Isten..
155. A 84. zsoltár dallamára: Ó, seregeknek Istene..
156. A 25. zsoltár dallamára : Szívemet hozzád emelem..
157. .
158..
159..
160..
161. Siess, keresztyén, lelki jót hallani.
162. Ím, béjöttünk nagy örömben.
163. Örvend mi szívünk, Mikor ezt halljuk.
164. Kegyes Jézus, itt vagyunk.
165. Itt van Isten köztünk, Jertek őt imádni.
166. Urunk Jézus, fordulj hozzánk.
167. Jöjj, mondjunk hálaszót.
168. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr.
169. .
170. Jövel, ó, áldott Szentlélek!.
171. Megáll az Istennek Igéje.
172. Szűkölködünk Nagymértékben.
173. Nem vagyunk mi magunkéi .
174. Atya, Fiú, Szentlélek, Készíts szent Igédre.
175. A 144. zsoltár dallamára: Áldott az Úr, ki kezemet tanítja..
176. Középkori dallam..
177..
178. Dicsőség az Atyának, A Fiúnak .
179. .
180. A töredelmes szívet, Te, Uram, szereted.
181..
182. Karácsony ünnepében, Karácsony ünnepében.
183. Istennek Báránya, Ki bűnünket elveszed.
184. Krisztus, ártatlan Bárány.
185. Krisztus feltámadott, Kit halál el ragadott.
186. E húsvét ünnepében.
187. E húsvét ünnepében.
188. E pünkösd ünnepében.
189. E pünkösd ünnepében.
190. Ez esztendőt megáldjad.
191. Ez esztendőt áldással.
192. Adj békességet, Úr Isten.
193. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme.
194. A 68. zsoltár dal1arnára: Hogyha felindul az Isten..
195. Áldjuk Istent végével.
196. Mondjatok dicséretet.
197. A 380. dicséret dallamára: Semmit ne bánkódjál..
198. Ti keresztyének, dicsérjétek Istent.
199. Adjunk hálákat az Atya Istennek.
200. Ó, maradj kegyelmeddel Mivelünk.
201. A 65. zsoltár dallamára: A Sionnak hegyén Úr Isten..
202. A 119. zsoltár dal1amlÚ'a: Az oly emberek nyilván boldogok..
203. A 260. dicséret dal1amlÚ'a: Szent Dávid.. próféta éneklI! köny­vének, vagy: a 3. zsoltár dal1amlÚ'a: O mely sokan vannak..
204. Boldogok, akik lelki szegények.
205. Ne szállj perbe énvelem.
206. Én Istenem! Sok nagy bűnöm .
207. Seregeknek hatalmas nagy királya.
208. Uram, bűneink soksága.
209..
210. Ó, áldandó Szentháromság!.
211. A 6. zsoltár dallamára: Uram, te nagy haragodban..
212. Én nem perlek, És nem merlek .
213. Mindenható Úr Isten, Mi, bűnös emberek.
214. A 161. dicséret dallamára: Siess, keresztyén..
215. Eltévedtem, mint juh, El-tévedtem, mint juh.
216. Végtelen irgalmú szentséges Úr Isten.
217. Bűnösök, hozzád kiáltunk.
218. .
219. A 257. dicséret da11amára: Ne hagyj elesnem, felséges Isten..
220. Bocsásd meg, Úr Isten, ifjúságomnak vétkét.
221. A 286. dicséret dalJamára: Jer, dicsérjQk az Istennek Fiát.
222. A 233. dicséret dallamára : Űr Isten, te tarts meg minket..
223. Istenem, én nagy bűnös ember.
224. A 286. dicséret dallamára : Jer, dicsérjük az Istennek Fiát..
225. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
226. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom.
227. A mi szívünk csak tehozzád.
228. .
229. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat.
230. Áll a Krisztus szent keresztje.
231. Uram, a te igéd nekem.
232. APOSTOLI HITVALLÁS A 74. zsoltár da1laméra: Miért vetsz minket Igy el, Úr Isten?.
233. Úr Isten, te tarts meg minket.
234. Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét.
235. Hallgass meg minket, nagy Úr Isten.
236. Mindenek meghallják és jól megtanulják.
237. Reménységemben hívlak, Uram Isten!.
238. Teremtő Istenünk.
239. Úr Jézus, hozzád kiáltok.
240. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek.
241. Szent vagy örökké, Atya Úr Isten.
242. Téged, Úr Isten, mi keresztyének.
243..
244. .
245. A 125. zsoltár dallamára : Akik bíznak az Űr Istenben..
246. A 235. dícséret dallamára: Hallgass meg minket, nagy Úr Isten..
247. A 89. zsoltár dallamára: Az Úrnak irgalmát örökké éneklem..
248. A csillagos égnek seregei ott fent.
249. A 89. zsoltár dallamára : Az Úrnak Irgalmát örökké éneklem..
250. A 23. zsoltár dallamára: Az úr énnékem őriző pásztorom..
251. Meghódol lelkem tenéked, nagy Felség.
252. .
253. Isten kezét mutatja.
254. Mindenkoron áldom az én Uramat.
255. Mely igen jó az Úr Istent dicsérni.
256. Irgalmazz, Úr Isten, immáron énnékem!.
257. Ne hagyj elesnem, felséges Isten.
258. Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem!.
259..
260. .
261. Kegyelmes Isten, kinek kezében.
262. Forog a szerencse, Mit bízunk őbenne?.
263. Mikoron Dávid nagy búsultában.
264. Áldjad, én lelkem, a dicsőség.
265. HAGYJAD az Úr Istenre Te minden utadat.
266. Egek nagy Királya, Ma-gasztalunk téged.
267. Mire bánkódol, ó, te, én szívem.
268. A 42. zsoltár daUamára: Mint It szép hives patakra..
269. Istenre bízom magamat.
270. Légy csendes szívvel és békével.
271. .
272. Mind jó, amit Isten tészen.
273. Az Úr Istent magasztalom.
274. Ki Istenének átad mindent.
275. Az Úr Isten az én reménységem.
276. Egyedüli reményem.
277. Gondviselő jó Atyám vagy.
278. Dicsőült helyeken.
279. A 68. zsoltár daUamára: Hogyha feUndul az Isten..
280. Ismét egyik esztendeje.
281. A 102. zsoltár dallamára: Hallgasd meg Uram, kérésem..
282. Nékünk születék menynyei király.
283. A 278. dicséret dallamára: Dicsőült helyeken..
284. A 96. zsoltár dallamára : Énekeljetek minden népek..
285. Örök Isten, kinek esztendők.
286. Jer, dicsérjük az Istennek Fiát.
287. A 372. dicséret dallam ára : Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének..
288. A 316. dícséret dalIamára: Az Istennek szent angyala..
289. A 34. zsoltár dallamára : Mindenkoron áldom..
290. A 74. zsoltár dallamára: Miért vetsz minket így el, Úr Isten?.
291. A 301. dicséret dallamára: Új világosság jelenék..
292. A 144. zsoltár dallamára: Áldott az Úr, kl kezemet tanítja, vagy félversenként II 8. zsoltár dallamára: Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk..
293. Jézus, ó, mi Idvezítőnk.
294. Jézus, vigasságom! Esdekelve várom.
295. Jézusom, ki árva lelkem.
296. Szép tündöklő hajnal csillag.
297. A 81. zsoltár dallamára : Örvendezzetek az er6s Istennek..
298. Jer, Krisztus népe, nagy vígan.
299. Jézus hív, bár zúg, morajlik.
300. Lelkem drága Jézusa, Hozzád hajt a félelem.
301. Új világosság jelenék.
302. Középkori himnusz dallam..
303. Jöjj, népek Megváltója.
304. Kapuk, emelkedjetek! Kiáltó szó hallik.
305. Álmélkodással csudáljuk.
306. Kegyes lelkek, az Urat dicsérjétek.
307. Az 50. zsoltár dallamára: Az erős Isten uraknak Ura..
308. Igaz Isten.
309. A 301. dicséret dallamára : Űj világosság jelenék..
310. Küldé az Úr Isten Hűséges szolgáját.
311. Kolozsvár, 1744..
312. Várj, ember szíve, készen! Mert jő a Hős, az Úr.
313. Dicsérd Istent, keresztyénség.
314. Jézus, születél idvességünkre.
315. Krisztus Urunknak áldott születésén.
316. Az Istennek szent angyala.
317. Debrecen. 1774.
318. Jer, mindnyájan örüljünk.
319. A 318. dicséret dallamára : Jer, mindnyájan örüljünk..
320. Ez nap nékünk dicséretes nap.
321. Hogy eljött az időknek teljessége.
322. A 91. zsoltár daUamára: Aki a felséges Úrnak..
323. Dicsőség a magas menynyekben.
324. Örvendjetek, keresztyének.
325. Szívünk vígsággal ma bétölt.
326. Dicsőség mennyben az Istennek! 1855.
327. Ó, jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel XVII. századi himnuszdallam.
328. Jöjjetek Krisztust dicsérni.
329. Itt állok jászolod felett.
330. Örvendezzen már e világ.
331. A nagy király jön: Hozsánna!.
332. A 39. zsoltár dallamára : Magamban elvégezém és mondám..
333. A 102. zsoltár dallamára : Hallgasd meg Uram kérésem..
334. Ó, Isten, ki a törődött.
335. Ó, ártatlanság báránya.
336. A 415. dicséret dallamára: Jer, temessük el a testet..
337. Paradicsomnak te szép élő fája .
338. Lelki próbáimban, Jézus, légy velem.
339. Jézus, Istennek Báránya.
340. Te drága Jézus, mi történt tevéled.
341. Ó, Krisztusfő, te zúzott.
342. Jézus, világ megváltója.
343. Ó, Krisztus, láttam szenvedésed.
344. Királyi zászlók lobognak .
345. Ím, nagy Isten, most előtted szívem kitárom.
346. Győzhetetlen én kőszálom.
347. Jézus, ki a sírban valál.
348. Örvendezzetek, egek.
349. Jézus meghalt bűneinkért.
350. Feltámadt a mi életünk.
351..
352..
353. Krisztus feltámada Igazságunkra.
354..
355. A 66. zsoltár dalliunára: Örvendj egész föld az Istennek..
356. Felvirradt áldott szép napunk.
357. Jézus, én bizodalmam.
358. A Krisztus mennybe felméne.
359. Úr Jézus, aki felséggel.
360. A 32. zsoltár dallamára: Ó, mely boldog az oly ember éltébe'.
361. A 3. zsoltár dallamára : Ó, mely sokan vannak..
362..
363..
364. Ments meg, Uram, engem az örök haláltól....
365. Jézus Krisztus mi királyunk... (A 415. dicséret dallamára : Jer, temessük el a testet.).
366. Az én időm, mint a szép nyár .
367. Emeljük Jézushoz szemünk.
368. Jövel, Szentlélek Isten.
369. Jövel, Szentlélek Úr Isten.
370. Jövel, Szentlélek Úr Isten.
371. Jézus Krisztus, egy Mesterünk.
372. Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének.
373. Jövel, teremtő Szentlélek.
374. A pünkösdnek jeles napján.
375. Jézus, az ígéretet.
376. Ó, áldott Szentlélek.
377. Szentlélek, végy körül bennünket.
378. Adjunk hálát mindnyájan.
379. Emlékezzél, Úr Isten, híveidről, Lelkitesti.
380. Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege.
381. A 255. dicséret dallamára: Mely igen jó az Úr Istent dicsérni..
382. A 260. dícséret dallamára: Szent Dávid próféta éneklö könyvének.
383. A 362. dicséret dallamára : Ébredjél fel, világ, bűneidből.
384. A 241. dicséret dallamára : Szent vagy örökké, Atya Úr Isten.
385. A 241. dicséret dallamára: Szent vagy örökké, Atya Úr lsten..
386. Koloz,vór. 1553..
387. .
388. Hallgasd meg, Jézus Krisztus.
389. Kolozvár, 1744..
390. Az Isten a mi reménységünk .
391. .
392. Az egyháznak a Jézus a fundámentoma.
393. Ne csüggedj el....
394. Térj magadhoz, drága Sion.
395. Isten szívén megpihenve.
396. Ébredj, bizonyságtévő Lélek!.
397. Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed.
398. Úr lesz a Jézus mindenütt.
399..
400..
401. A 341. dicséret dallamára: Ó, Krisztusfő, te zúzott..
402..
403. Szomorú a halál a gyarló embernek.
404. .
405. Minden ember csak halandó.
406. Én Istenem, benned bízom.
407. A 420. dicséret daUamára: életemnek végső napját..
408. Seregeknek szent Istene.
409. Utas vagyok e világban, Menny-or-szág-ban .
410. Csak vándorút az életem.
411. A 256. dicséret dallamára : Irgalmazz Úr Isten..
412. .
413. A 42. zsoltár dallamára: Mint a szép híves patakra..
414. A 220. dicséret dallamára : Bocsásd meg, Úr Isten..
415. Jer, temessük el a testet.
416. Krisztus, én életemnek Te vagy reménysége.
417. A 42. zsoltár dallamára: Mint a szép híves patakra..
418. A 28. zsoltár dallamára: Hozzád kiáltok, kegyes Uram..
419..
420..
421. Tudom, az én Megváltóm él.
422. Hadd menjek, Istenem, Mindig feléd.
423. A 485. dicséret dallamll.ra: Jézus Krisztus, szép fényes hajnal..
424. A 32. zsoltár dallamára: Ó, mely boldog az oly ember éltébe',.
425. Ó, Ábrahám Ura, Hadd áldjuk szent neved.
426. Már keresztem vállra vettem.
427. A 38. zsoltár dallamm: Haragodnak nagy voltában..
428. A 335. dicséret dallamára: Ó, ártatlanság Báránya..
429. A 23. zsoltár dallamára : Az Úr énnékem őriző pásztorom..
430. Az 50. zsoltár dallamára : Az erős Isten uraknak Ura..
431. Úr Isten, kérünk tégedet.
432. Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek Ura .
433. A 103. zsoltár daUamm: Áldjad lelkem Uradat, Istenedet..
434. Vezess, Jézusunk, S véled indulunk.
435. Lelkem siet hozzád menni .
436. Örülj, szívem, Vigadj, lelkem.
437. Ó, Jézus, mi idvességünk.
438. Hallottuk, Jézus, miképpen hívogatsz.
439. Én lelkem, ébredj fel az Úrnak dicséretére.
440. Jer, lássuk az Úr keresztjét.
441. Kegyes Jézus, én imádságomra.
442. Idvességünk, váltságunk.
443. A 68. zsoltár dallamára : Hogyha felindul az Isten..
444. A 101. zsoltár dallamára : Mindennek előtte irgalmasságról..
445. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen.
446. Uram, bocsásd el népedet békével.
447. Uram, bocsássad el Szolgádat békével.
448. Hirdetvén az Úr halálát.
449. A 135. zsoltár dallamára : Áldjátok az úr nevét..
450. Drága dolog az Úr Istent dicsérni.
451. A 256. dicséret dallamára: Irgalmazz, Úr Isten..
452. Jézus, édes emlékezet .
453. A 141. zsoltár dallamára : Tehozzád kiáltok, Úr Isten..
454. Ez a világ csak baj halma, Nincs itt.
455. Testvérek, menjünk bátran.
456..
457. Ó, Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz.
458. Aki értem megnyíltál.
459. Az Isten Bárányára Letészem bűnöm én.
460. Amint vagyok, sok bűn alatt.
461. Bár bűn és kín gyötör, És nehéz bár szívem.
462. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.
463. Isten élő Lelke, jöjj, Áldva szállj le rám.
464. Jöjj, királyom, Jézusom!.
465. Szelíd szemed, Úr Jézus.
466. Rád tekint már hitem, Megváltóm, Istenem.
467. Mily jó, ha bűntől már szabad.
468. Zengd Jézus nevét, zengd, világ.
469. Jézus, nyájas és szelíd.
470. Úr Jézus, nézz le rám, Jöjj, mosd le bűnömet.
471. Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt.
472. A 66. zsoltár dallamára: Örvendj egész föld az Istennek..
473. A 140. zsoltár dallamára: Szabadíts meg engem Úr Isten..
474. Istennel járni, lakozni.
475. "Imádkozzatok és buzgón kérjetek!".
476..
477. A 286. dícséret dallamára: Jer, dícsérjük az Istennek Fiát..
478. Ó, irgalmas Isten, Én könyörgésemben.
479. Hinni taníts, Uram, kérni taníts!.
480. Ó, könyörgést meghallgató.
481. A 104. zsoltár dallamára: Áldjad lelkem az Urat és tisztöld..
482. A 161. dicséret dallamára: Siess, keresztyén....
483. Mennybéli felséges Isten.
484. Mi Atyánk, ó, kegyes Isten.
485. Jézus Krisztus, szép fényes hajnal.
486. Szívem megalázván, tehozzád megyek.
487. Magasztallak én téged.
488. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Mindenható Isten.
489. Örök élet reggele.
490. A 330. dicséret dallamára : örvende~n már evilág..
491. A 301. dicséret dallamára: új világosság jelenék..
492. A 233. dicséret dallamára: Úr lsten, te tarts meg minket..
493. A 130. zsoltár dallamára: Tehozzád teljes szlvből.
494. A 33. zsoltár dallamára: Nosza istenfélő szent hivek..
495. Hálát adok néked, mennybéli Isten.
496 A 501. dicséret dallamára: Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli..
497. A 450. dicséret dallamára: Drága dolog az Úr Istent dicsérni..
498. A 65. zsoltár dallamára: A Sionnak hegyén, Úr Isten..
499. Megújult testtel és erővel.
500. Krisztus, ki vagy nap és világ.
501. Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli.
502. Fölkelt immár a szép hold, A csillagezres égbolt.
503. Már nyugosznak a völgyek, Az erdők s minden földek.
504. A nap immár elenyészett.
505. Adjunk hálát megtartó Istenünknek!.
506. A 485. dicséret dallamára: Jézus Krisztus, szép fényes hajnal..
507. Az 501. dicséret dallamára: Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli....
508. A 225. dicséret dallamára: Nagy hálát adjunk az Atya Istennek..
509. Ne jöjjön addig szememre álom.
510. Ó, lelkem szent napsugara!.
511. Maradj velem, mert mindjárt este van.
512. "Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat!".

シャネル 財布 クロエ アウトレット コーチ 財布 グッチ 財布 ルイヴィトン 財布 ニューバランス 996 プラダ 新作 財布 シャネル バッグ クロエ 財布 コーチ バッグ グッチ 長財布 ヴィトン 財布 ニューバランス 574 プラダ バッグ シャネル バッグ クロエ 財布 コーチ バッグ GUCCI 財布 ルイヴィトン バッグ ニューバランス スニーカー  プラダ アウトレット ニューバランス スニーカー ヴィトン バッグ グッチ アウトレット コーチ アウトレット クロエ 店舗 シャネル アウトレット プラダ 財布 プラダ 店舗 ニューバランス レディース ルイヴィトン メンズ グッチ 財布 コーチ アウトレット シャネル 財布 クロエ バッグ
コーチ バッグ グッチ バッグ エルメス 財布グッチ 財布 エルメス バッグ コーチ アウトレットエルメス 長財布 グッチ 長財布 コーチ 財布 led video camera light f&v k4000 led f&v lighting r-300 f&v k480 led film light led camera light camera video light led ring light f&v k320
シャネル 長財布 グッチ 財布 ルイヴィトン 財布 ニューバランス 574 プラダ 財布 シャネル iphoneケース グッチ バッグ ヴィトン 財布 ニューバランス スニーカー プラダ 長財布 シャネル 財布 グッチ アウトレット ヴィトン 長財布 ニューバランス 996 プラダ トート バッグ シャネル バッグ ニューバランス レディース プラダ 財布 ルイヴィトン バッグ シャネル 財布 ヴィトン 財布 ニューバランス メンズ プラダ バッグ グッチ 財布 グッチ 長財布 エルメス 財布 コーチ 財布 リーボック スカイスケープ コーチ アウトレット エルメス バッグ リーボック イージートーン コーチ 財布 hermes バッグ リーボック スニーカー コーチ 公式 アウトレット エルメス アウトレット リーボック ポンプフューリー コーチ バッグ エルメス 長財布 リーボック フリースタイル